Można płacić za każdy wypisany rachunek czy pismo do urzędu czy banku. Można również napisać te pisma samemu. Jest to bardzo proste!

Kurs EDV:

 • sprawdzenie wiadomości z obsługi pakietu biurowego
 • wyszukiwanie informacji
 • formaty
 • przechowywanie plików
 • kodowanie

Kurs EPL:

 • sprawdzenie wiadomości z obsługi egroupware
 • poruszanie się w nowym środowisku EPL
 • Kalendarz
 • Lista adresowa
 • InfoLog – Zadania
 • E-Mail
 • Menadżer plików
 • System śledzenia
 • Projektmanager

Kurs marketingowy

 • wyszukiwanie informacji
 • prezentacja w Internecie
 • kontakt z klientem
 • Negocjowanie cen
 • Umowy

Kurs obsługi stron internetowych

 • kurs administrowania stronami internetowymi
 • kurs administrowania serwerem

kontakt